Телесна Повреда Болница Адвокат Йорданов

Какво се крие зад понятието телесна повреда според действащото наказателно право?

Телесна повреда е принудително увреждане на здравето на пострадалия в следствие на действия от страна на дееца. Дори когато е увредено, здравето е обект на защита и допълнителното му нараняване представлява телесна повреда.

Здравословното състояние може да бъде нарушено както от заболяване така и от друго нараняване към момента на престъпното деяние.

Извън тези случаи това не изключва възможността здравето да бъде увредено от конкретното посегателство.

Причиняването на телесна повреда е виновно увреждане на здравето на пострадалия чрез нарушаване на физическите функции на тялото и органите.

Телесна повреда представлява физическата болка, страданието както и венерическите заболявания.

Престъпленията, с които се причинява някаква телесна повреда, са винаги резултатни престъпления, при това на реално увреждане. За да има довършено престъпление, трябва да се стигне до засягане на здравето.

Макар и увредено здравето е обект на защита и допълнителното увреждане е телесна повреда по смисъла на закона. Телесните повреди биват тежка, средна и лека, според степента на увреждане.

Какви са характеристиките на тежката телесна повреда?

Тежка телесна повреда е най-високата степен на увреждане на здравето, при която няма изгледи за възстановяване на причинените увреждания.

Тежка телесна повреда представлява такова разстройство на здравето, което е налице загуба на някакъв жизненоважен орган или жизненоважна функция.

Някои видове тежки телесни повреди са:

 • Продължително разстройство на съзнанието е тежка телесна повреда изразяващо се в настъпване на съществени изменения в психиката на пострадалия. Тези увреждания го правят социално непригодна личност, поради нарушение на интелектуалните и волевите възможности.

Характерно за това състояние, е че то трябва да е продължило повече от 30 дни. Разстройството на съзнанието може да възникне веднага след деянието или след определен период.

 • Постоянна слепота е друг вид тежка телесна повреда достатъчно е да е налице по отношение само на едното око на пострадалия. В тази хипотеза зрителната способност е намалена до степен, увредения да не може да разпознава и възприема заобикалящата го сред.
Телесна Повреда Сляп Адвокат Йорданов

Не е необходимо слепотата да е абсолютна. Достатъчно е да е намалена до степен да не разпознава и възприема предмети от близко разстояние.

Съставомерен  елемент е слепотата да е постоянна

 • Постоянна глухота е налице, когато са увредени и двете уши. Не се изисква цялостна загуба на слуховата функция. Необходимо е обикновени звукови сигнали да не могат да бъдат възприемани от съвсем близко разстояние.
 • Загуба на реч е увреждане при което пострадалия да неможе да говори и изразява мислите си чрез други способи за общуване. Разстройството трябва да е постоянно и непоправимо.

Има ли други увреждания които спадат към тежките телесни повреди?

Такива увреждания са:

 • Обезобразяване което е състояние на постоянна загуба на реч или сетивен орган, което изменя образа на пострадалия. Следствие на това може да са психически последици и негативни изживявания у пострадалия.
 • Загуба на крайник е телесна повреда с 2 алтернативи. Цялостна загуба на крайник и изгубване на функцията на крайника.
 • Постоянно разстройство на здравето опасно за живота е тежко заболяване обхващащо болестни процеси и състояния с голяма продължителност.

Съставомерността е в постоянното разстройство наличието на опасност за живот в следствие на това разстройство.

Каква е разликата между тежката и средната телесна повреда?

При средната телесна повреда, не е налице, такова разстройство на здравето, което представлява загуба на някакъв жизненоважен орган или функция. Това е и разликата между тежката и средната телесни повреди.

В тази хипотеза е налице е само тяхно трайно затрудняване, когато продължава поне 30 дни. Уврежданията в този случай също са правно регламентирани в закона.

 • Нарушение на слуха и зрението като съставомерен елемент се явява отслабването. Това е намаление на способността на пострадалия да възприема въздействията на външния свят  чрез зрението и слуха.
 • Трайно затрудняване на речта засяга на органите на говора, в следствие на което увредения, загубва способността си да изразява чрез реч.
 • Трайно затрудняване движението на крайници, което ограничава възможността крайниците да извършват движение в пълен обем. Уврежданията са съставомерни когато имат практическа стойност и  състоянието трябва да е продължило повече от 30 дни.
 • Счупване на челюст и зъби води до трайно затруднение на дъвкателната и говорната функция. Счупването на челюст е самостоятелна телесна повреда без да е налице необходимост да е съпроводена с избиване на зъби.
 • Обезобразявания са телесни повреди със значителни изменения на лицето; тялото и крайниците, което обективно загрозява вида на пострадалия. Съставомерността изисква такова загрозяване, при което лицето и тялото не само се изменят съществено, но и тези изменения имат траен или постоянен характер.
 • Постоянно разстройство на здравето неопасно за живота е увреждане с което се намаляват жизнените и съпротивителните сили на организма. Разстройството не трябва да създава опасност за живота.
Телесна Повреда Наранен Адвокат Йорданов

Към кой момент се преценява характера и степента на увреждането на здравето?

Преценката се прави към момента на причиняването на телесната повреда, а не в по-късен момент. Това е така , защото е възможно настъпването на изменения, което променят или заличават последиците.

Разстройството на здравето неможе да се поставя в зависимост от бъдещи несигурни възможности. Подобряване на състоянието на увредения не променя квалификацията.

Когато обаче настъпят усложнения деецът отговаря за по-тежкия резултат. В тази хипотеза трябва да се констатира връзката между първоначалното увреждане и настъпилото изменение на здравето.

Когато с едно деяние са причинени еднакви по характер телесни увреждания на повече от едно лице е причинена една телесна повреда. Правната постановка е такава защото деянията са причинени в идеална съвкупност.

Когато с деянието са причинени различни телесни повреди на различни лица е налице реална съвкупност като квалификацията  е за най-тежко причинената телесна повреда.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu