За Кантората Адвокат Йорданов

За кантората

Кантората е създадена през 2006 год. и понастоящем предлага правна помощ в областите на Гражданското, Наказателното и Административното право, както и защита по случаи за вреди причинени на гражданите от държавата и общините чрез действие или бездействие.

Предоставяме правна защита, както срещу незаконните действия на работодатели, така и срещу некоректни работници или служители, които нарушават задълженията си по закон и трудов договор.

Към настоящия момент кантората се представлява от:

Адвокат Георги Венциславов Йорданов – роден през 1969 година, завършил семестриално СУ“Климент Охридски“ през 1994 със специалност „Право“.

След завършването на университета през 1995 година започва работа в съдебната система като съдебен кандидат в Софийски Градски Съд.

От 1996 година работи като районен съдия в Районен съд град Сливница и Районен съд град Пирдоп, където остава до 2001 година.

През 2001 година се премества в на работа в Софийска Районна Прокуратура, където работи като прокурор до 2004 година.

Кантора Адвокат Йорданов

През периода 2004 – 2005 година работи като следовател в Столична Следствена Служба, където е избран за магистрат на 2004 година заедно със следователят Бойко Атанасов за принос в борбата с корупцията в съдебната система.

В последствие напуска съдебната система и се вписва като адвокат към Адвокатска Колегия в град Плевен.

През 2009 година адвокат Георги Йорданов завършва магистратура по  Международни отношения и Право на ЕС в СУ „Климент Охридски“, съвместно с Централния Европейски Университет  гр.Нанси  и Университета в гр. Страсбург, Франция.

Адвокат Гроздан Грозев е роден в Ямбол, през 1975 г. През 1999 година завършва СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Право”.

До 2001 година упражнява адвокатска практика към Софийската адвокатска колегия.

В последствие започва работа в съдебната система като от 2001 г. в продължение на четири години е прокурор към Районна прокуратура в гр. Ямбол.

През 2005 година се премества в Районна Прокуратура София, където работи като прокурор до 2009 година, когато напуска съдебната система.

През 2009 година се вписва като адвокат и работи като такъв до 2013 година. През този период адвокат Гроздан Грозев е управляващ съдружник в адвокатско съдружие.

В периода 2013-2014 година Гроздан Грозев прекратява адвокатската си практика и заема различни управленски позиции в Министерството на финансите, където освен на позицията директор, на която е назначен след конкурс, е изпълнявал по съвместяване и длъжността главен секретар.

Гроздан Грозев Адвокат

Притежава пети старши ранг по Закона за държавния служител.

От септември 2014 г. адвокат Гроздан Грозев, възстановява адвокатската си практика към Адвокатската колегия в град Ямбол.

Междувременно адвокат Грозев специализира право в гр. Москва. Официален представител на международна правна асоциация с център гр. Москва. Участвал е като ръководител на различни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Владее английски и руски език, също така ползва френски език.

Уважаеми клиенти,

Светът е пълен с мъки и страдания и ние считаме, че трябва да направим нищо по въпроса, независимо пред какъв проблем сме изправени. В такива моменти всеки се опитва да намери разбиране, съпричастност и човешко отношение към неприятностите, с които се е сблъскал.

Забързани в динамичното си ежедневие, всеки един от нас неизбежно се сблъсква с различни по своето естество правни проблеми, които са специфични и уникални за всеки един случай.

Награда Адвокат Йорданов

Независимо от естеството на житейските и правни казуси, общото в случая се явява желанието на всеки един засегнат от тях човек, да намери оптималното решение на проблема си.

Нашата кантора, предлага именно такова решение, защото през целия си професионален път, сме се убедили във важността на нормалните взаимоотношения между хората.

Човешкия подход съчетан с професионализъм и разбиране, е гаранция за успешен изход.

Можем да работим заедно!

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu